Tin tức

Chủ tịch TENGEN Tianle Gao đến thăm CANGOVào lúc 13:00 tối ngày 4 tháng 12, Chủ tịch Tianle Gao và đồng nghiệp của ông Tengen đến thăm công ty CANGO tại Khu công nghiệp Nhạc Thanh.

Họ đến làm kiểm toán nhà máy và thảo luận về sự hợp tác trong tương lai với người dân Cango.

gtlcg.jpg

Họ hài lòng với thiết bị và quản lý của chúng tôi, cũng như dây chuyền lắp ráp của chúng tôi vv