Tin tức

CANGO tổ chức Hội nghị thường niên năm 2017 Trong ngày 14 tháng 1 năm 2018 Tại Sheraton HotelKangge Meter Box đã tổ chức cuộc họp thường niên tại khách sạn Sheraton với chủ đề "Luôn luôn theo đuổi trái tim của bạn, Forge Ahead" vào ngày 14 tháng 1 năm 2018. Huweu của Tập đoàn Tengen, Chủ tịch Ruichun Electric Ông Xiaobin Chen, Chủ tịch của Taimu Electric Ông Xiaoquan Zhao và tất cả công nhân của Kangge Electric tham dự cuộc họp.

康格年会报道jpg_Page1.jpg


康格年会报道jpg_Page2.jpg


康格年会报道jpg_Page3.jpg

康格年会报道jpg_Page4.jpg

康格年会报道jpg_Page5.jpg