Miniture màu Circuit Breaker

Miniture màu Circuit Breaker

Thu nhỏ Circuit Breaker, cũng được đặt tên như Micro Circuit Breaker, nó được áp dụng cho phù hợp với AC 50 / 60Hz, xếp hạng điện áp 230/400V, xếp hạng hiện tại lên đến 63A như bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Trong điều kiện bình thường, nó có thể cũng áp dụng cho những thay đổi trên dòng.
Với thời trang và mới nhất CE chứng nhận miniture màu circuit breaker trên màn hình, Zhejiang Kangge Electric Co., Ltd là một trong những hàng đầu Trung Quốc miniture màu circuit breaker nhà sản xuất và nhà cung cấp. Chào mừng đến với giá bán buôn rẻ tiền và thấp hoặc mua giảm giá miniture màu circuit breaker từ nhà máy của chúng tôi.