Triển lãm

Sợi thủy tinh gia cố nhựa mét hộp thị trườngNhà ở hộp kính đồng hồ là một mạng lưới quốc gia tại các cơ sở cải huấn dẫn đến một mét một kho báu vỏ của dụng cụ đo, đo điện cần thiết tất cả phải được cài đặt. Đồng hồ hộp tình yêu mét là vỏ lắp ráp. Diện tích: municipal, cộng đồng, mạng viễn thông, điện, nông nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp, cơ quan, nhiệt, lửa, và các phương tiện công cộng khác khi cần thiết cài đặt mét, mét đặt hộp đồng hồ cần thiết. Hộp bảo vệ thường là cùng tiện nghi điện đến thiết bị đầu cuối trang chủ của một đẻ, mỗi hộ gia đình cần một hộp, mà cần một mét hộp shell, tuyệt vời như vậy.