Triển lãm

Sợi thủy tinh gia cố nhựa mét hộp là quá trình cài đặt1.1 thời line vẽ các khu vực cắt ngang phù hợp đơn khởi kiện;

2.1 đường điền, đồng và thậm chí cả vùng để xử lý, và chạm vào khu vực phù hợp với đơn khởi kiện;

3.1 liên lạc một đường vùng vít gắn kết và đáng tin cậy kháng phù hợp với kêu gọi;

4. thứ tự vị trí: phía trước, từ trái sang phải và từ trên xuống dưới, từ xa đến gần với a, b, c;

5. điện giải trí là lớn hơn 10MM, creepage khoảng cách lớn hơn 25mm;

6. dòng bản vẽ và thiết bị xả zero;

7. các micro dán tất cả Hãy nhớ, có;

8. chuyển đổi hoạt động vô tội đáng tin cậy website giá, không có ngăn chặn;

9. dòng thứ hai của các dây điện với quy hoạch kế hoạch chi tiết phù hợp, thử nghiệm sức mạnh và chính xác;

10. thủy tinh gia cường sợi nhựa mét hộp điện tần suất chịu được điện áp: 2kV/1 phút, không có đèn Flash, không có sự cố.